Villkor & Betingelser

Välkommen till vår hemsida! Denna webbplats tillhandahåller sina tjänster till dig under förutsättning att de meddelanden, villkor och villkor som anges i detta avtal ("avtalet"). När du använder någon tjänst kommer du dessutom att omfattas av de regler, riktlinjer, policyer, villkor och villkor som gäller för sådana tjänster och de är införlivade i denna överenskommelse med denna hänvisning. Vi förbehåller oss rätten att ändra denna webbplats och dessa användarvillkor när som helst.

Användning av webbplats:

Du representerar och garanterar att du är minst 18 år eller besöker webbplatsen under överinseende av en förälder eller vårdnadshavare. I enlighet med villkoren i detta avtal ger vår webbplats dig en begränsad, återkallelig, icke överlåtbar och icke-exklusiv licens för att komma åt och använda webbplatsen genom att bara visa den på din webbläsare för att handla för personliga föremål säljs på sajten och inte för kommersiell användning eller användning på uppdrag av någon tredje part, förutom vad som uttryckligen är tillåtet av vår webbplats i förväg. Eventuella brott mot detta avtal ska resultera i omedelbar återkallelse av licens som beviljats ​​i denna paragraf utan föregående meddelande.
Med undantag för vad som tillåts i stycket ovan får du inte reproducera, distribuera, visa, sälja, hyra ut, överföra, skapa avledande verk från, översätta, modifiera, omvända, demontera, dekompilera eller på annat sätt utnyttja denna webbplats eller någon del av den om inte uttryckligen tillåtet av vår webbplats skriftligen. Du får inte göra någon kommersiell användning av någon av de uppgifter som tillhandahålls på sajten eller göra någon användning av sajten till förmån för en annan verksamhet om det inte uttryckligen är tillåtet av vår webbplats i förväg. Denna webbplats förbehåller sig rätten att vägra service, avsluta konton och / eller avbryta order efter eget gottfinnande, inklusive, utan begränsning, om vår webbplats anser att kundbeteende bryter mot gällande lag eller skadar våra intressen.
Du får inte ladda upp till, distribuera eller på annat sätt publicera via denna webbplats något innehåll, information eller annat material som a) kränker eller kränker upphovsrätten, patent, varumärken, servicemärken, affärshemligheter eller annan proprietär rättighet för någon person, (b) är kränkande, hotande, ärekränkande, obscen, oanständig, pornografisk eller kan ge upphov till något civilrättsligt eller straffrättsligt ansvar enligt amerikansk eller internationell lag eller (c) innehåller några buggar, virus, maskar, fälldörrar, trojanska hästar eller annan skadlig kod eller egenskaper. Vi kan tilldela dig ett lösenord och kontoidentifiering så att du kan komma åt och använda vissa delar av denna webbplats. Varje gång du använder ett lösenord eller en identifiering, anses du ha behörighet att komma åt och använda sajten på ett sätt som överensstämmer med villkoren i detta avtal och den här webbplatsen har ingen skyldighet att undersöka tillståndet eller källan till sådana tillgång till eller användning av sajten.
Du är ensam ansvarig för all tillgång till och användning av den här webbplatsen av alla som använder lösenordet och identifieringen som ursprungligen tilldelats dig, oavsett om sådan åtkomst till och användning av den här webbplatsen faktiskt är auktoriserad av dig, inklusive, men inte begränsat, all kommunikation och överföringar och alla skyldigheter (inklusive, utan begränsning, ekonomiska skyldigheter) som uppkommit genom sådan tillgång eller användning. Du är ensam ansvarig för att skydda säkerheten och konfidentialiteten för lösenordet och identifieringen som tilldelats dig. Du ska omgående meddela om obehörig användning av ditt lösenord eller identifiering eller annan överträdelse eller hotad överträdelse av webbplatsens säkerhet.


upphovsrätt

All text, grafik, fotografier eller andra bilder, knappikoner, ljudklipp, logotyper, slogans, handelsnamn eller ordprogram och annat innehåll på vår hemsida (gemensamt "Innehåll") hör uteslutande till vår butik eller dess lämpliga innehåll leverantörer. Du får inte använda, reproducera, kopiera, modifiera, överföra, visa, publicera, sälja, licensera, publicera, distribuera eller kommersiellt utnyttja något av innehållet eller på något annat sätt avyttra innehållet på ett sätt som inte tillåts av vår webbplats utan Vi uttrycker tidigare skriftligt samtycke. Användning av data mining, robotar eller liknande datainsamling och extraktionsverktyg på vår webbplats samt användningen av våra varumärken eller servicemärken i metataggar är strängt förbjudet. Du får se och använda innehållet endast för din personliga information och för shopping och beställning på webbplatsen och för något annat syfte. Samlingen, arrangemanget och sammansättningen av allt innehåll på denna webbplats ("Sammansättningen") hör uteslutande till vår webbplats. Du får inte använda innehåll eller kompilering på något sätt som bryter mot eller diskrediterar vår webbplats eller på något sätt som kan orsaka förvirring eller kränkning av gällande lagar eller förordningar. All programvara som används på denna webbplats ("Programvaran") är egenskapen hos vår webbplats och / eller dess programleverantörer. Innehållet, sammanställningen och programvaran är alla skyddade enligt statliga, nationella och internationella upphovsrättslagar. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas reserveras av vår webbplats. Överträdare kommer att åtalas i full omfattning av lagen.
Vår webbplats erkänner och respekterar alla upphovsrätt och varumärken. Som sådan har all användning av tv, film, musik, filmfestival eller andra namn eller titlar ingen koppling till vår webbplats och är upphovsrättsinnehavarens eller varumärkesinnehavarens enda egendom. Vår produkt är inspirerad av kändisstil och är vår rekreation av objekt som bärs av kändisarna på dina favorit-tv-program och den röda mattan, men de är inte auktoriserade, godkända av eller kopplade till dessa visar på något sätt och är inte avsedda som överträdelser av registrerade varumärken eller upphovsrätt.

Uppsägning och effekt av uppsägning

Förutom andra rättsliga eller rättvisa rättsmedel kan vår webbplats utan föregående meddelande omedelbart säga upp avtalet eller återkalla några eller alla dina rättigheter som beviljas enligt denna överenskommelse. Vid upphörande av detta avtal ska du omedelbart upphöra med all tillgång till och användning av sajten och vår webbplats ska, förutom andra juridiska eller rättvisa rättsmedel, omedelbart återkalla alla lösenord och kontoidentifikation som utfärdats till dig och neka Din tillgång till och användning av denna webbplats helt eller delvis. Upphävande av detta avtal påverkar inte respektive rättigheter och skyldigheter (inklusive utan begränsning, betalningsskyldigheter) för parterna som uppstår före dagen för uppsägningen.

Order Acceptance

Observera att det kan finnas vissa beställningar som vi inte kan acceptera och måste avbryta. Vår hemsida förbehåller sig rätten att, helt eller delvis, vägra eller avbryta någon order av någon anledning. Vissa situationer som kan leda till att din beställning avbryts inkluderar begränsningar av tillgängliga kvantiteter för inköp, felaktigheter eller fel i produkt- eller prisinformation eller problem som identifierats av vår kredit- och bedrägeribekämpningsavdelning. Vi kan också kräva ytterligare verifieringar eller information innan vi accepterar någon beställning. Vi kommer att kontakta dig om hela eller någon del av din beställning avbryts eller om ytterligare information krävs för att acceptera din beställning.

Typografiska fel

Medan vår webbplats strävar efter att tillhandahålla korrekt produkt- och prisinformation kan prissättning eller typografiska fel uppstå. Vår webbplats kan inte bekräfta priset på ett föremål förrän efter beställning. Om en vara listas till ett felaktigt pris eller med felaktiga uppgifter på grund av ett fel i prissättning eller produktinformation, har vår webbplats rätt att, enligt eget gottfinnande, vägra eller annullera beställningar som är placerade för den aktuella produkten. Om ett objekt är felaktigt kan vår webbplats, efter eget gottfinnande, antingen kontakta dig för instruktioner eller avbryta din beställning och meddela dig om sådan avbokning.

Skiljedom

Om parterna inte löser tvist inom 30 dagar efter det att en sådan tvist uppstår, är de överens om att överlämna en sådan tvist till Hong Kong International Arbitrage Center ("HKIAC") för skiljeförfarande som ska genomföras i enlighet med kommissionens skiljedomar i kraft vid tid för ansökan om skiljeförfarande. Skiljenämnden är slutgiltiga och bindande för båda parter.


botemedel

Du godkänner att vår webbplats rättsmedel för en faktisk eller hotad överträdelse av detta avtal skulle vara otillräcklig och att vår webbplats ska ha rätt till särskild prestation eller förbudsavhjälp, eller båda, förutom eventuella skador som vår webbplats kan ha rättsligt rätt till återkräva, tillsammans med rimliga kostnader för någon form av tvistlösning, inklusive, utan begränsning, advokatarvoden.
Ingen rättighet eller korrigering av vår webbplats ska vara exklusiv från någon annan, oavsett om det är lag eller i eget kapital, inklusive, utan begränsning, skadeståndsanspråk, advokatarvoden och utgifter.
Ingen förekomst av upphävande från vår sida av dess rättigheter eller rättsmedel enligt dessa villkor ska innebära någon skyldighet att bevilja något liknande, framtida eller annat undantag.